HAKKIMDA - Serdar GÜRSUL

Op. Dr. Serdar GÜRSUL

Genel cerrahi uzmanı
(Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı)

BİR KAÇ KELİME İLE…

İlköğrenimimi Malatya Atatürk Ortaöğretim kurumunda gördüm.

Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesini bitirdim.

Tıp eğitimim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde ( 6 YIL).

Malatya Hekimhan Devlet Hastanesinde Pratisyen hekim olarak mecburi hizmetim (1 YIL).

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ihtisas eğitimim (3 YIL).

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi İhtisas eğitimim (2 YIL)

Genel Cerrahi Uzmanı olarak Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesinde (2 YIL) Mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra;

Malatya eğitim ve araştırma hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak (2 YIL) süren görev süresi sonrasında;

On yıldır Elazığ’da hekimlik mesleğimi icra etmekteyim bu sürenin 8 yılını devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde son 2 yılınıda özel hastanede olmak üzere aktif olarak hekimlik görevime devam etmekteyim.

Evli ve bir çocuk babasıyım.

BİLİMSEL YAYINLARIM

❖ Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Yapılan 100 Olgularımızın Erken

Dönem Sonuçları.

(2019 Kıbrıs 14.ELCD Kongresi ve MMESA Spring 2019 Meeting )

❖ Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Nadir Görülen SVT Olgusu

(2.Gastrointestinal Araştırma Kongresi- Malatya 2018)

❖ Rektum Kanseri Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Avrupa Cerrahi Kongresi İsviçre-2018)

❖ Değişik bir Spontanöz Lenfoma Perforasyon Olgusu

(8.ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi-Antalya 2011)

❖ Boğulmuş Erişkin Karın Ön Duvarı Fıtıklarımız

(8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi-Antalya 2011)

❖ Boğulmuş Erişkin Karın ön Duvarı Fıtıklarımızda Prolen Mesh Uygulamamız

(8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi-Antalya 2011)

❖ Bir Eğitim Hastanesinde Akut Kolesistitlere Eşlik Eden Yandaş Hastalıkların Profili

(8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi-Antalya 2011)

❖ 227 Apendektomili Olguda Appendix Lokalizasyonu

(8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi-Antalya 2011)

❖ 60 Yaş üstü Duodenal Ülser Perforasyon Olgularımızın Değerlendirilmesi

(8.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi-Antalya 2011)

❖ 34 Kalem pil Yutularak Yapılan bir Suicid Girişimi

(1.Gastrointestinal Araştırma Kongresi-2018 Malatya)

❖ Troit İİAB Sonrası Gelişen Hemorajiye sekonder Troidektomi

Sonrası Gelişen Vokal Kord Paralizisi

(İç Hastalıkları Kongresi -2019 İstanbul)

❖Karaciğer Kist Hidatik Operasyonu sonrası hepatokutanöz fistül ve dev insizyonel herni operasyonu (Nadir görülen Cerrahi vaka kitabı bölüm yazarlığı)

❖Akut Pankreatitde beslenme (Cerrahide beslenme kitabı bölüm yazarlığı)

 

KATILDIĞIM BİLİMSEL TOPLANTILAR

❖ Bariatrik Cerrahi Kursu (Türk Obezite Cerrahisi Derneği (İstanbul-2002)

❖ Magic Roux-En-Y Gastrik Bypass Kursu (Malatya-2019)

❖ Johnson&Johnson Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu (İstanbul2018)

❖ İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı (Gaziantep-2009)

❖ XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi (Antalya-2011)

❖ 8.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Antalya-2011)

❖ Nutritional Support in Gastrointestinal Diseases (İzmir-2011)

❖ 19.Ulusal Cerrahi Kongresi (Antalya-2014)

❖ Malatya Gastrointestinal Cerrahi Derneği Kongresi (Malatya-2018)

❖ Masterclass Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroidal Hastalığın Yönetimi (Kıbrıs-2018)

❖ Kolorektal Aciller Toplantısı (Elazığ -2019)

❖ 22. Türk Cerrahi Günleri Toplantısı (Elazığ-2013)

❖ Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği Toplantısı (Elazığ-2015)

❖ 10.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi(İzmir-2009)

❖ 18. Ulusal Cerrahi Kongresi (İzmir-2012)